top of page

MUDr. Barbora Lischkeová

 

Studium

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

1992 promoce, udělen titul MUDr.

 

Postgraduální vzdělávání

1997 – I. atestace z ORL

2001 – II. atestace z ORL

 

Zaměstnání dřívější a současné

1992 – Nemocnice ve Vysočanech

1995 – 2007 Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku l. LF UK,

FN Motol, Praha

 

 

Pedagogická činnost

Katedra otorinolaryngologie IPVZ v Praze od 2002 do 2007 jako odborný asistent

Výuka mediků na 1.LF UK v Praze na klinice ORL a chirurgie hlavy a krku.

 

 

Jazykové znalosti

francouzština, angličtina

 

Členství v odborných společnostech

Člen České lékařské komory

Člen České společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku

 

Účast na řešení grantu

NR8440 3/2005, od r. 2005

Sledování vztahu mezi bakteriálním osídlením sliznice nosní a vedlejších dutin nosních patogenem Staphylococcus aureus a její antimikrobiální aktivitou vyjádřenou přítomností defensinů.

 

 

Přehled absolvovaných odborných stáží

1998 ORL, nemocnice Gustav Roussy, Paříž,

1999 ORL, nemocnice Lariboisiere, Paříž ,

2004 ORL, nemocnice Lariboisiere, Paříž ,

2005 ORL, nemocnice Lariboisiere, Paříž ,

 

 

Publikace

Lischkeová, B., Klozar. J.,Betka,J. Subjectival functional results 1 zear after surgery for oropharyngeal carcinoma, Eur Arch Otorhinolaryngol. 2001 Dec (258 10)

 

Lischkeová,B.,Klimák,P.,Astl,J.,Kuchynková Z. Indikace k tonzilektomii.Otolaryngol. a Foniatr., 49, 2000,č.1,s 25 28

 

Lischkeová,B.,Klimák,P.,Astl,J.,Kuchynková Z. Komplikace po tonzilektomii.Otolaryngol. a Foniatr., 49, 2000,č.1,s 35 28

 

Lischkeová,B.,Klimák,P.,Astl,J.,Kuchynková Z. Indications of tonsillectomy.

Plzeň.Lékařský sborník.,Suppl. 74, 2000, s. 129 130

 

Lischkeová, B.,Campr.V.,Taudy,M. Atypické nosní polypy. Orinolaryngol., 1997,č3,s7 10

 

Válková,D.,Lischkeová,B.,Slavíček,A. Maligní melanom v ORL oblasti. Otolaryngol. a Foniatr., 2000, č. 3, s. 163 168.

 

Betka,J.,Lischkeová,B.,Belšan,T. Angiofibromy nosohltanu, Otorinolagol. a Foniatr.

 

Monografie

Vrabec,P.,Lischkeová,B.,Světlík,M.,Skřivan, J. Rovnovážný systém obecná část, Triton s.r.o. 2002

 

Kapitoly v monografiích

Klozar et all. Otorinolaryngologie, 2005

Bara PROFIL copy-4.jpg
bottom of page